Tuesday, 8 January 2013

Kemahiran Proses Sains : MERAMAL


1.1.4 Meramal

kebolehan mengjangka peristiwa yang akan berlaku berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.
Petunjuk:
* Menggunakan data yang lepas atau ketika itu untuk mengjangka apa yang mengkin berlaku


* Menggunakan pola sebagai bukti dalam membuat sesuatu jangkaan


* Menentukan hasil yang mengkin daripada sesuatu tindakan


* Mengesahkan jangkaan berdasarkan data atau pengalaman yang lepas


* Mengekstrapolasi data kepada situasi yang baru

No comments:

Post a Comment