Tuesday, 8 January 2013

Kemahiran Proses Sains : MENGELAS1.1.2 Mengelaskebolehan mengasingkan dan mengkelompokkan objek atau fenomena ke dalam kumpulan berdasarkan kriteria yang ditentukan seperti ciri atau sifatnya.

Petunjuk:
* Mengenal pasti persamaan dan perbezaan


* Mengumpul berdasarkan sifat sepunya


* menggunakan kriteria lain untuk mengumpul objek


* Menerangkan kaedah pengkelasan yang digunakan

 

1 comment: