Tuesday, 8 January 2013

Kemahiran Proses Sains : MEMERHATI
1.1 Memahami kemahiran proses sains


1.1.1. Memerhati

kebolehan mengumpul maklumat tentang sesuatu objek atau fenomena dengan menggunakan deria seperti deria penglihatan (MATA) ,pendengaran (TELINGA) ,sentuhan (KULIT) ,rasa (LIDAH)  atau bau (HIDUNG).

Pengamatan atau pencerapan dalam sesuatu penyiasatan saintifik mungkin melibatkan penggunaan deria sahaja atau penggunaan deria dengan berbantukan alat tertentu.

Petunjuk:
* Kenal pasti ciri umum sekumpulan item


* mengenal pasti ciri dan kualiti sesuautu konsep


* Mengenal ciri yang ganjil atau yang menpunyai kelainan


* memperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesan


* Memperihal perubahan yang berlaku


* Mengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlaku


* Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci 

No comments:

Post a Comment