Tuesday, 8 January 2013

Kemahiran Proses Sains : MEMBUAT INFRENS


1.1.5 Membuat inferens

kebolehan membuat kesimpulan awal untuk menerangkan objek atau fenomena yang diperhatikan

Petunjuk:
* Menggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal yang munasabah


* Membuat pelbagai tafrisan yang mengkin daripada satu pemerhatian


* Mengunakan inferens sebagai alat menentukan pemerhatian selanjutnya.

No comments:

Post a Comment