Tuesday, 8 January 2013

Kemahiran Proses Sains : BERKOMUNIKASI


1.1.6 Berkomunikasi

kebolehan menerima, memilih dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam berbagai bentuk seperti lisan,tulisan,graf,gambar rajah, jadual atau model.

Petunjuk:
* Kenalpasti ciri umum sekumpulan item

* Bercakap, mendengar atau menulis untuk menjelaskan idea atau makna kepada rakan

* Merekod maklumat daripada kajian

* Meneliti maklumat yang ingin disampaikan

* Memilih m cara atau alat komunikasi yang bersesuaian

* Menyediakan/ merancangkan bahan yang diperlukan untuk penyampaian

* menggunakan bahan rujukan

* Menentukan sasaran yang akan menerima maklumat

2 comments: